Diş sindirim sisteminin başlangıcında, besinlerin kesilmesi,ufalanması, parçalanması, koparılması ve kendini destekleyen dokuların korunmasına ve gelişmesine yardımcı olan bir organdır. Bulunduğu bölgede, fonksiyon, ses düzeni ve estetik açısından son derece önemli olan dişler alt ve üst çene kemikleri içinde yerleşmiş dişeti dokularıyla desteklenmiş durumdadır.Dişler yapı olarak ağızda görülen kısmıyla diş kronu ve görünmeyen dişeti altındaki kısmı ile diş kökü olarak adlandırılır.

Diş kronunun dış kısmı çok sert olan min ile kaplanmıştır.Mine kısmının hemen altında daha yumuşak olan dentin ile kaplıdır.Dişin kök kısmının dış yapısı ise sement ile kaplıdır.Dişin kron ve kök kısmında tek parça olarak dentinin altında dişin hissini veren siniri dişhekimliğindeki ismiyle pulpası bulunur.Dişler ön bölgede tek köklü yan ve arka bölgelerde ise 2-3 köklüdür.