Dolguların daha uzun ömürlü ve sağlıklı olması için yapılan çakışmalar sonucunda günümüzde gelinen nokta, seramik dolguların üzerinde yoğunlaşmaya başlamıştır. Çürük temizlendikten sonra özellikle madde kaybı fazla olan dişlerde ölçü alınıp laboratuarda hazırlanan seramik esaslı dolgular adaptasyon, dayanıklılık, renk uyumu ve minimum kenar sızıntısı ile diğer dolgu teknikleri arasında öne çıkmaktadır.