PEDODONTİ (Çocuk Diş Hekimliği) NEDİR?
Pedodonti (Çocuk Diş Hekimliği), diş hekimliğinin bir dalıdır. Çocuklarda, ağız ve diş dokularındaki hastalıkları tedavi eder ve koruyucu diş hekimliği uygulamaları yapar.

• Bebeğin anne karnındaki yaşamında süt dişlerinin gelişmesini ve kireçlenmesini etkileyen faktörlerden başlayıp,
• Doğum sonrası;
Bebeklerde diş sürmesi,
Diş sürmesini etkileyen faktörler,
Daimi dişlerin gelişimi-kireçlenmesi ve sürmesini inceleyen,
• Çocukların süt ve daimi dişlerindeki çürükleri ve bunların tedavi yöntemlerini
• Çocuk hastaların ağız-diş sağlığını ve bunların koruma metotlarını,
• Ağız-diş bulgularının sistemik hastalıklarla birlikte değerlendirilmesini ele alan,
Koruyucu diş hekimliğinin temelini oluşturan  bir bilim dalıdır.